ÖRNEK VE İBRET

Günlük yaşantımızda bir çok olayla karşılaşabiliyoruz, bu olaylar bazen bizim için örnek, bazense ibret olabiliyor. Fakat toplumda ibret ile örnek çoğu zaman birbirine karıştırılıyor. Kişi örnek alması gerektiğini ibret olarak, ibret alması gerekeni ise örnek olarak adlandırabiliyor. Ahlak ve etik kurallarına uyan her şeye örnek olarak hayatımızda yer verebiliriz. Ahlâki ve etik olmayan yaşananları da hayatımıza bir ibret olarak alıp, o yaşananlardan kendimize ders çıkartmalıyız.

Hiç bir şekilde ders çıkartmadan kendi dünyamızda buna sessiz kalırsak gelişmek adına bir şeyden bahsedemeyiz. Sosyolog İbni Haldun’un da değimi ile, insan beyni değirmen taşına benzer, içine yeni şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür..

Kimleri kendimize örnek edinmeliyiz, kimlere de ibret olarak bakmalıyız?

Kur’anı kerim’de Allah iki çeşit insandan bahsediyor; bunlardan birincisi örnek alınması gereken insanlar; Peygamberler ve salihler.. ikincisi ise ibret alınması gereken insanlar; adaletsizlik ve zalimlik yapanlar.. İnsanlığın en güzel örneği, rol model dediğimiz Peygamberlerdir. İnsanlığın ibret alması gerekenler ise Kuran’ın işareti ile Ebu Cehil, Firavun ve bunlar gibi zalimlerdir..

Bütün çirkinliklerin, adaletsizliklerin, kötülüklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte ibret olanın önüne değil de sonuna bakmamız bizim için daha yararlı ve faydalı olur.

Peki günümüzde toplumun örnek olarak değer verip ön planda tutması gereken rol model insan nasıl olmalı; Ahlâki değerlere önem veren, adaleti ve vicdanı ön planda tutan, sevgi ve saygı değerleri olan, mütevaziliği ve merhameti ile bilinen, yalakalıktan uzak duran, söz ile değil de hâl ile yaşam kalitesini ortaya koyan, nokta kadar menfaat için virgül kadar boyun eğmeyen şahsiyetleri kendimize örnek edinmemiz gerekir…

Yazımı Sokrates’in değimi ile noktalıyorum “İnsan adlandırabildiği ve ayırt edebildiği şeyi kavrar.” Eğer ki yaşanılan örneklik veya ibretlik vakaları birbirinden ayırt edip kendi dünyamızda ona göre şekil verebilirsek yaşantımız daha güzel ve kaliteli olur.

Kaliteli ve örnek bir yaşam sergileyebilmemiz dileği ile iyi okumalar.

Ahmet Aydın