Adımlarını takip ediyorum

Yürüdüğümüz her yolda türlü türlü fırsatlar, yönler ve seçimler çıkar karşımıza. Değerlendirdiğimiz fırsatlar, seçtiğimiz yönler ve karar verdiğimiz seçimler ise kaderimizin gidişatını belirler.

çoğu zaman etrafımızdaki değerlerimizi düşünmeden veririz kararlarımızı. Gençliğin verdiği cesaretten mi veyahut ben en doğrusunu bilirim düşüncesi midir bunu yapmamız?

Bazende çok düşünür, ölçer ve tartarız. En değerlilerimiz için en makul olanı seçmek için çabalarız.

İnsan hayatında anne ve baba olana dek en değerlisi onun annesi ve babasıdır. Bu bakidir elbet fakat kendisi anne veya baba olduğu andan itibaren en değerliler listesinin başına evlat gelir. Buda bakidir ama liste başında bir ömür silinmezdir evlat. Sonrasında eştir en değerli insan hayatında, hayatını paylaştığı, acısında ve tatlısında her tür haliyle kabulu bildiği eşidir. Eşle başlar asıl hayat yolculuğu ve sağlıklı temeli var ise ilişkinin sonsuzdur hayat yolu eşle.

Yalnız kararlar vardır elbette ama genelde eşle birlikte alınır çoğu kararlar hayat yolunda. Gençlikte başlayıp birlikte çocukları büyütüp ve sonunda yine birlikte baş başa kalmaktır eşle hayat yolu.

Yalnız veyahut birlikte aldığımız kararlar değerlilerimizi düşünerek veyahut düşünmeden ilerlerken onların hayatlarına nasıl bir iz bırakacağımız söz konusudur aslında. Çoğu zaman bunun bilincine varmadan alırız kararlarımızı.

Evlatlarımızın sorumluluk sahibi ve vatanına milletine hayırlı, namuslu karakterli yetiştirmek. Doğruyu, yanlışı adaletli kullanmak. Saygılı örf ve adetlerimize yakışır birey olmaları. Hayatlarını birleştirecekleri değerlileri ve bu değerlerden doğacak en değerlilerine aynı terbiyeyi vermek adına seçtiğin yolu sorgulamak gerekir her daim.

Yaradan omuzlarına ona laik kul olmanı yüklemişse, bu demek oluyor ki senin zürriyetinden doğacak nice nesillere verdiklerindir seçimlerin ve omuzundaki sorumluluk farz olmuş yüklerin.

Bunun bilincine vararaktan yaşamımızı sürdürme çabasında olmalıyız her daim. Bu meşakkatli ve emek isteyen yoldur.

Hakkıyla bilinçli bir şekilde nice hayırlı nesiller yetiştirmek bizlerin elindedir.

Yürüdüğün yola dikkat et! Çünkü evladın ve neslin senin adımlarını takip ediyor.

Yasemin Polat-Kepil