Yeneroğlu’ndan zaruri açıklama

Dövizle askerlik bedelinin, yurtdışından getirilecek telefon ücretlerinin ve emeklilik primlerinin artması konusunda Avrupalı Türklerin tepkilerine AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu cevap verdi.
Medya mensuplarına yolladığı ve sosyal medya hesaplarından yaptığı ve “zaruri” olarak nitelendirdiği açıklama şöyle:

Değerli kardeşlerim,

Son günlerde başta dövizle askerlik bedelinin artırılması, yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme ve yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücreti konusunda vatandaşlarımızın haklı soruları ve tepkileriyle karşı karşıyayım.

1. Yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme konusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK’dan talep etmeme rağmen ne bilgilendirildim ne kanun teklifi benimle istişare edildi ne de görüşüm alındı. Bu sebeple kanuna destek de vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik herşeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.

2. Yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücret konusu, Resmî Gazetede okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sürece herhangi bir şekilde dahil edilseydim, elbette görüşümü bildirirdim.

3. Dövizle askerlik konusunda, kendi çıkarttığımız kanunun tersine çevrilmesini doğru bulmadım ve görüşlerimi de her platformda dile getirdim. Maalesef netice alamadım. Takdir, arzu etmediğim şekilde kullanıldı.

Siyasete atılmadan önce de atıldıktan sonra da yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik politikaların nesnel ve şeffaf bir zeminde yürütülmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için mücadele ettim.

Yurt dışı vatandaşlarımıza özel seçim beyannamesi ilk olmuştur, yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik hükümet programında özel bölüm ilk olmuştur, 2015 Haziran ayı sonrası da çok önemli adımlar atılmıştır. Daha öncesinde başta YTB olmak üzere, yurt dışı vatandaşlar politikalarımızın kurumsallaştırılması, eğitim ve kültür politikalarının güçlendirilmesi noktasında önemli adımların atılmasını sağlamışızdır. Keşke daimi ihtisas komisyonu olarak TBMM bünyesinde Göç Komisyonu veya Yurtdışı Türkler Komisyonu da kanun teklifimizde olduğu gibi kurulabilseydi. Umarım verdiğimiz sözü yerine getirebiliriz.

Bundan sonra da istişare süreçlerine dahil edildiğimiz nispette, görüşlerimize değer verildiği kadar, hakkaniyet doğrultusunda yurt dışı vatandaşlarımızın gündemini takip etmenin mücadelesini sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygı ile arz ederim.

Mustafa Yeneroğlu